Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017

Kata Kata Nasehat - Kata "nasehat" berasal dari bahasa arab, dari kata kerja "Nashaha" yang berarti "khalasha", yaitu murni serta bersih dari segala kotoran, juga bisa berarti "Khaatha", yaitu menjahit.

Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukil ucapan Imam Khaththabi rahimahullah, "Nasehat itu yaitu suatu kata untuk mengambarkan satu pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasehati."

Imam Khaththabi rahimahullah menjelaskan arti kata "nashaha" sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, "Dikatakan bahwa "nashaha" diambil dari "nashahtu al-'asla", apabila saya menyaring madu biar terpisah dari lilinnya sehingga menjadi murni dan bersih, mereka mengumpamakan pemilihan kata-kata biar tidak berbuat kesalahan dengan penyaringan madu biar tidak bercampur dengan lilinnya.
 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017

Dan dikatakan kata "nasehat" berasal dari "nashaha ar-rajulu tsaubahu" (orang itu menjahit pakaiannya), apabila dia menjahitnya, maka mereka mengumpamakan perbuatan penasehat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasehatinya dengan jalan memperbaiki pakaiannya yang robek."

Arti ucapan dia shalallahu 'alaihi wasallam "Dien itu yaitu nasehat" yaitu bahwa nasehat itu merupakan tiang serta tonggak dari dien ini sebagaimana sabda beliau, "Haji itu yaitu Arafah,"

maksudnya wuquf di Arafah merupakan tiang serta rukun dari ibadah haji.

Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi rahimahullah (wafat tahun 394H) berkata dalam kitabnya Ta'dzimu Qadri As-Shalat mengenai arti nasehat kepada Allah.

"Sebagian jago ilmu berkata: Penjelasan arti nasehat secara lengkap yaitu perhatian hati terhadap yang dinasehati siapa pun dia, dan nasehat tersebut hukumnya ada dua, yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Maka nasehat yang wajib kepada Allah, yaitu perhatian yang sangat dari penasehat dengan cara mengikuti apa-apa yang Tuhan cintai, berupa pelaksanaan kewajiban dan dengan menjauhi apa-apa yang Tuhan haramkan. Sedangkan nasehat yang sunnah yaitu dengan mendahulukan perbuatan yang dicintai Tuhan dari pada perbuatan yang dicintai oleh dirinya sendiri, yang demikian itu dalam dua perkara yang berbenturan. Yang pertama untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lain untuk Rabbnya, maka dia memulai mengerjakan sesuatu untuk Rabbnya terlebih dahulu dan mengakhirkan apa-apa yang untuk dirinya sendiri, maka ini yaitu penjelasan nasehat kepada Tuhan secara global, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun perinciannya akan kami sebutkan sebagiannya biar bisa dipahami dengan lebih jelas. Maka nasehat yang wajib kepada Tuhan yaitu menjauhi laranganNya, dan melaksanakan perintahNya dengan seluruh anggota badannya apa-apa yang bisa ia lakukan, apabila ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena suatu alasan tertentu mirip sakit atau terhalang dengan sesuatu atau sebab-sebab lainnya, maka ia tetap berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban tersebut apabila penghalang tadi telah hilang.

Tuhan Subhana wa Ta'ala berfirman.

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka menasehati kepada Tuhan dan RasulNya (cinta kepada Tuhan dan RasulNya). Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [At-Taubah : 91]

Maka Tuhan menamakan mereka sebagai "Al-Muhsinin" (orang-orang yang berbuat baik) karena perbuatan mereka, berupa nasehat kepada Tuhan dengan hati-hati mereka yang ikhlas, ketika mereka terhalangi untuk berjihad dengan jiwa raganya, dan dalam kondisi tertentu mungkin bagi seorang hamba dibolehkan meninggalkan amalan-amalan, tetapi tidak dibolehkan meninggalkan nasehat kepada Allah, mirip orang yang sakit yang tidak bisa menggerakkan badannya dan tidak dapat berbicara, tetapi akalnya masih sehat, maka belum hilang kewajiban nasehat kepada Tuhan dengan hatinya, disertai dengan penyesalan akan dosa-dosanya, dan berniat dengan sungguh-sungguh apabila sehat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya, dan meninggalkan apa-apa yang Tuhan larang untuk mengerjakannya, kalau tidak (yaitu tidak ada amalan hati, berupa cinta, takut, dan harap kepada Tuhan dan niat untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan laranganNya), maka ia tidak disebut telah menasehati kepada Tuhan dengan hatinya. Dan termasuk nasehat kepada Tuhan yaitu taat kepada Rasul Nya shalallahu 'alaihi wasallam dalam hal yang dia wajibkan kepada insan berdasarkan perintah Rabbnya, dan termasuk nasehat yang wajib kepada Tuhan yaitu dengan membenci dan tidak ridha terhadap maksiat orang yang berbuat maksiat dan cinta kepada ketaatan orang yang taat kepada Tuhan dan RasulNya.

Sedangkan nasehat yang sunnah, bukan yang wajib, yaitu dengan berjuang sekuat tenaga untuk lebih mengutamakan Tuhan dari setiap yang ia cintai dalam hati dan seluruh anggota tubuh sampai-sampai dari dirinya sendiri, lebih-lebih lagi dari orang lain. Karena seorang penasehat apabila bersunggguh-sungguh kepada siapa yang dicintainya, dia tidak akan mementingkan dirinya, bahkan berupaya keras melaksanakan hal-hal yang membuat senang dan cinta siapa yang
dicintainya, maka begitu pula penasehat kepada Allah, dan barangsiapa yang melaksanakan ibadah nafilah untuk Tuhan tanpa dibarengi dengan kerja keras, maka dia yaitu penasehat berdasarkan tingkatan amalnya, tetapi tidak melaksanakan nasehat dengan sebetulnya secara sempurna."

Syaikh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah (wafat tahun 1163 H) berkata.

"(Nasehat) kepada Tuhan yaitu biar seorang hamba mengakibatkan dirinya tulus kepada Tuhannya dan meyakini bahwa Dia yaitu Ilah Yang Esa dalam uluhiyahNya, dan bersih dari noda syirik, tandingan, dan permisalan, serta apa-apa yang tidak pantas bagiNya.

Dan Dia itu mempunyai sifat segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagunganNya, dan seorang muslim harus mengagungkanNya dengan sebesar-besar pengagungan, dan mengamalkan amalan zhahir dan batin yang Tuhan cintai dan menjauhi apa-apa yang Tuhan benci, dan dia cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Tuhan dan benci kepada apa-apa yang Tuhan benci, dan ia meyakini apa-apa yang Tuhan jadikan sesuatu itu benar sebagai suatu kebenaran, dan yang batil itu sebagai suatu kebatilan, dan hatinya penuh dengan cinta dan rindu kepadaNya, ia bersyukur akan nikmat-nikmatNya, dan tabah atas bencana yang menimpanya, serta ridha dengan qadlaNya."

Imam Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallah menyebutkan bahwa termasuk nasehat kepada Tuhan yaitu dengan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepadaNya dan berda'wah mengajak insan kejalan Allah.

Imam Al-Khaththabi rahimahullah berkata.

"Hakikat kata 'kepada Allah' sesungguhnya kembali kepada hamba itu sendiri dalam nasehatnya kepada diri sendiri, karena Tuhan Ta'ala tidak butuh akan nasehatnya penasehat."

Kumpulan Kata Kata Nasehat Islami

 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017
Menyia-nyiakan waktu itu lebih jelek daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Tuhan dan akhirat, sedangkan kematian hanyalah memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. (Ibnul Qayyim, kitab Al Fawa’id)

Jika Engkau ditanya “Dimana Allah?” Maka jawablah “Allah berada di atas langit, di atas ‘Arasy, di atas seluruh makhluk-Nya, dan ilmu-Nya menjangkau semua daerah ”,

Jalan keselamatan yaitu dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Tuhan ta’ala telah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Adapun jalan-jalan selain mereka yaitu jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran.

Hendaklah kalian banyak mengingat Tuhan karena itu yaitu obat penyakit hati. Janganlah menggunjing orang lain karena itu hanyalah penyakit. (Umar bin Khattab)

Laki2 haram memakai cincin emas, namun boleh memakai cincin perak. Jika seorang laki2 memakai cincin emas sbagai cincin pertunangan/perkawinan maka ini haram dan dosa besar karna menyelisihi syariat islam, orang2 kafir dan nasrani yg pertama kali membuat gagasan adanya cincin pertunangan/perkawinan. Rasulullah berkata: barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk adegan dari mereka..! ( Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu )

Duri sekecil apapun, jangan dianggap remeh, krna bisa melukai.! dosa sekecil apapun, syubhat sehalus apapun, jngn dianggap remeh.! krna stiap dosa memiliki adegan di neraka.

Tidak ada alasan apapun untuk menolak dan mempertentangkan dalil dari Al-Qur’an n Hadist dengan kebijaksanaan dan hawa nafsu.

Orang yg paling pedih musibahnya di dunia ini ialah para nabi kemudian orang2 shaleh (HR. Ibnu Majah)

Dngn mmbiasakn mmbaca Al-Qur’an n menelaah maknany, maka prlahan tapi pasti akn tumbuh rasa cinta trhadap Al-Qur’an. sprti ppatah jawa mngatakan, witing tresno jalaran soko kulino.!

Seribu jalan menuju roma, tapi hanya ada satu jalan menuju sorga. Dengan kendaraan takwa melalui rute Al-Qur’an dan Sunnah..!

Hidup adlh rangkaian ujian tiada henti, slesai ujian ini akn datang ujian lain.! maka seorang ulama mengatakan, ujian akan selesai dan bisa istirahat dngn damai jikalau tlah dimasukkan oleh Alloh ke dalam surganya kelak.!

Banyak orng mengaku cinta Rosul, tapi lari dari petunjuknya.! apakah memang cinta sbenarnya ada setelah pertemuan.! bukankah kita cinta Rosul, walau belum pernah bertemu dngn beliau.!

ketika demi cinta kau lakukan segalanya, maka perhatikanlah cinta apa yg sedang kau kejar, biar tiada penyesalan dikemudian hari.

gadis remaja yg berpakaian tapi “telanjang” kini ada dimana2..! siapa yg salah.? pendidikan yg begitu sekuler, lingkungan yg begitu rusak, atau keluarga yg begitu cuek.?

dunia bagai stetes air, sdangkn akherat bagai samudra luas. bagaimana bisa mengorbankn akherat demi dunia…………………!

titik awal kesuksesan dimulai dari kerja keras melawan kegagalan

Mukmin sejati adlh mereka yg siap bertaruh nyawa, berkorban harta, mencurahkn pikiran n tenaga, dalam rangka ketaatan kpd Alloh SubhanaHu wa Ta’ala.!

Terlalu pesimis mmbuat diri mudah menyerah, terlalu optimis mmbuat diri mudah takabur.! cukup brusaha, ikhtiar ssuai kmampuan diri n tdk lupa brdoa. Hasilny kita pasrahkn/tawakal pd yg Maha Kuasa.!

Kebahagian sejati adlh ketika jiwa n raga ini tulus mengabdi kpd IIahi Robbi. Apapn statusny, miskin kaya renta muda sehat sakit sibuk lelah, kewajiban seorang hamba harus dilaksanakan.!

Orang kafir tiada takut, krna mereka mnganggap Islam bagai singa dalam jeruji besi.! hanya dngan kmbali kpada pmahaman Al-Qur’an yg benar, yg bisa membuat musuh menjadi gentar.!

Orang yg menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits sekehendak nafsunya. hanyalah orang yg sesat dan menyesatkan.

Tutupilah kelemahan n kekurangan saudaramu, jagalah saudara mu karna Alloh. cintailah saudaramu mirip mencintai diri sendiri.!

Selalu ada jalan keluar, tetap meniti jalan yg benar. Fatamorgana dunia terkadang menyesatkn qta dr jln yg benar. Perbaiki langkah qta, smoga ridho Alloh mngiringi langkah ini.

Banyak orng yg takut nggak kebagian rejeki, sampai2 meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Tenanglh Alloh sdh kasih jatah rejeki, n jngn takut tak kebagian

Tak perlu menunggu kaya tuk jadi seorang dermawan. Harta hanya sarana didunia. Kaya atw miskin sama saja.! Bersedekah lah walau hanya dngn sebutir kurma.

Banyak orng stress krna sibuk memikirkn khidupan di dunia.! banyk orng bahagia krna sibuk berinfak tuk akhirat.!

Dan adapun orang yg takut kepada Tuhannya dan ia menahan diri dari hawa nafsu. Maka surgalah daerah tinggalnya. Qs.an-naziat : 40-41

Cobaan didunia, sedih memang, pedih memang, tapi ada tanggapan surga bagi yg brtaqwa n tabah menjalaniny.!

Orang yg benar bukanlh orng yg tak pernah brsalah, orng yg bnar adlah orng yg siap mendapatkan kbenaran n mlaksanakn nya.!

Jangan hingga syetan mematahkn smangat qta dlm melaksanakan kebaikan.

gelapnya fitnah yg smakin pekat.! cukuplah Al-Qur’an dan Sunnah sbagai lentera penuntun jalan dalam menapaki gelapnya fitnah dunia.!
Kabar gembira bagi semuanya.! Dapatkn seribu kekuatan dan sejuta semangat. hanya dngn membaca Al-Qur’an minimal 1-2 juz sehari.! mudah, murah, dan bergaransi seumur hidup.
Wahed Deen El Banjary

Barangsiapa membisu saja terhadap kemungkaran di depan matanya maka dia yaitu setan bisu, dan siapa yang mengajak orang lain berbuat kemungkaran maka dia yaitu setan yang pandai bicara.

Kata Kata Nasehat Motivasi Sukses 

 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017
Untuk mengasah logika, tunjang dengan membuka pikiran & banyak belajar. Untuk nalar yg sudah luas, seimbangkan dengan kerendah-hatian.

Berkahlah orang yang bekerja keras & jarang mengeluh, namun juga pandai bersyukur, jauh dari serakah, dan suka menolong orang lain

Orang yang terlampau pelit, rejekinya sempit.

Jika kpd diri sendiri saja tidak percaya, bagaimana bisa percaya dengan orang lain?

Percayalah bahwa setiap dari kita berharga dan berarti di dunia ini.

Cara untuk menebus kesalahan di masa lalu yaitu dengan memaafkan dirimu di masa kini dan tidak melaksanakan kesalahan yang sama di masa depan.

Apapun problem kita, ketahuilah kita tidak sendiri mengalami hal yang sama, dan ketahuilah bahwa Tuhan bersama kita.

Saat ingin marah-marah, ingat konsekuensinya jikalau dilakukan.

Attitude adl perilaku scr keseluruhan, bukan hanya ttg sopan-santun, tapi dari mind-set, etika sosial, merespon kejadian, penguasaan emosi.

Siapapun bisa jadi pemenang krn sampah jikalau diolah dengan benar akan jadi sumber daya, tapi sumber daya jikalau tidak diolah akan jadi sampah.

Sama mirip pelangi yang bagus karena warnanya berbeda-beda, hidup pun menjadi bagus krn adanya perbedaan.

Seperti kopi, realita hidup kadang terasa pahit tapi itu yang membuat mata kita terbuka.

Seringkali sesuatu terasa sangat berharga setelah kita kehilangannya. Maka itu jaga baik-baik ketika masih bersamanya.

Semakin besar rasa pengertian kita, semakin kecil rasa kecewa kita.

Life is not about making others happy, but about sharing happiness, because we can't make others happy before our own selves happy.

Kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri.

Jika kita tdk bisa memiliki apa yang kita cintai, maka cintailah apa yang kita miliki | If you can't have what you love, love what you have.

Anda akan menemukan bahwa ketika Anda pandai membuat alasan-alasan, Anda tdk akan pandai dlm pencapaian sukses

Percayalah bahwa sukses Anda akan jauh lebih bertahan secara permanen apabila Anda mulai membangunnya di atas kualitas abjad yg baik

Anda bertanggung jawab bukan hanya pd apa yg Anda lakukan, tapi juga pd apa yg tdk Anda lakukan.

Situasi yg Anda hadapi mungkin tampak buruk, tapi yg terpenting adlh akad Anda utk tetap bertekun meraih sukses Anda

Org optimis punya kebiasaan memandang apapun yg terjd secara positif, sedangkan org pesimis memandang apapun yg terjd secara negatif

Utk meraih sukses jgn mengerjakan sesuatu asal sesuka hati Anda saja, melainkan dgn penuh kedisiplinan dan keseriusan

Berikan selalu lebih dari yg dibutuhkan dlm Anda bekerja, Maka Anda akan lihat yg terbaik juga akan dtg pd pekerjaan Anda

Jika Anda tdk punya kemauan utk menang, Anda sudah separuh gagal

Jika Anda punya kemauan utk menang, Anda sudah separuh sukses.

Belajarlah selalu dari pengalaman hidup Anda

Kata Kata Nasehat Kehidupan

 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017

Kegagalan bukanlah disaat seseorang jatuh, tapi ketika seseorang menolak bangkit.

Siapapun yang bertindak sembrono dalam hal kecil tidak sanggup mendapatkan amanah untuk hal-hal besar.

Jangan menunggu hingga esok, apa yang bisa Anda lakukan hari ini.

Ketika kau melihat rumput tetangga lebih hijau, mungkin mereka merawat lebih baik dari kita.

Kamu harus mengharapkan sesuatu yang besar darimu sebelum kau melakukannya.

Sukses yang diperoleh dengan mengorbankan integritas bukanlah sukses.

Apa yang anda lakukan hari ini, merupakan kunci kebaikan ataupun juga kehancuran hari esok anda. Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini.

Hal tersulit dalam kehidupan ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita sendiri.

Banggalah pada dirimu sendiri, Meski ada yang tak Menyukai. Kadang mereka membenci karena Mereka tak bisa menjadi mirip dirimu.

Sukses itu bagaikan bayangan, Semakin dikejar semakin menjauh. Jadi, abaikan hal itu dan jalanilah hidup apa adanya. Niscaya sukses akan mengikutimu.

Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang bisa menghentikan seseorang melaksanakan sesuatu. Niat karena Tuhan ialah motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator kita.

Jangan hingga kita terlena untuk memenuhi kekayaan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa akan peran kita yang sesungguhnya di dunia ini yaitu mengumpulkan perbekalan untuk menuju kampung darul abadi yang kekal. Kaprikornus perkayalah diri Anda baik dengan materi maupun dengan rohani, dan bagikan kekayaan tersebut kepada yang lebih membutuhkan.

Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi sering kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

Dalam hidup,terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, jadinya kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.

Orang yang berpikiran negatif selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, Sedangkan orang sukses selalu mencari kesempatan dalam setiap kesulitan.

Hati-hati dengan cinta, karena cinta juga dapat membuat orang sehat menjadi sakit, orang gemuk menjadi kurus, orang normal menjadi gila, orang kaya menjadi miskin, raja menjadi budak, jikalau cintanya itu disambut oleh para pecinta palsu.

Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri.

Bermimpilah wacana apa yang ingin kau impikan, pergilah ke tempat-tempat kau inginkan, Jadilah mirip yang kau inginkan, karena kau hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang ingin kau lakukan.

Dalam cinta, jangan menjadi NUMBER ONE dlm hidupnya, karena yg kau butuh yaitu menjadi ONLY ONE di hatinya.

Jangan hiraukan mereka yg berusaha menjatuhkanmu, mereka melaksanakan itu karena mereka telah berada di bawahmu.

Jika kau biarkan masa lalu mengusik hidupmu ketika ini, kau tak akan pernah bisa berikan yg terbaik tuk dapat masa depan yg baik

Belajarlah dari mereka di atasmu. Nikmati hidup bersama mereka di sampingmu. Jangan remehkan mereka di bawahmu.

Kadang kau terlalu memikirkan indahnya masa lalu hingga menutup diri ketika ini. Lupakan mereka, temukan bahagiamu.

Kita tidak bisa mencegah atau menghapus perasaan. Kita hanya bs mengendalikannya, atau dikendalikan olehnya.

Kata Kata Nasehat Cinta Terbaru

 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017 

Jika kita mau menuai yang terbaik dari hidup kita maka kita juga harus menabur yang terbaik

Hadapi setiap problem dengan kedewasaan, kejernihan berpikir dan keselarasan antara hati, pemikiran dan perbuatan.

Semua keluhan mengenai kelemahan selalu bersumber dari kurangnya keberanian.

Mreka yg mncapai hasil yg bnyk dan yang bsar dan yg tinggi,adl mreka yg brhenti ketika mreka hrs brhenti - ttapi yg sgera mmulai lagi

Berfokuslah pada yg telah terang terlihat, karena dari sana lah Anda mncapai tempat2 yg belum terlihat bahkan oleh imajinasi Anda.

Selamat pagi, teman-teman. Mari mulai hari yang gres ini dengan sepucuk doa dan semangat

Kerja keras itu membutuhkan tenaga untuk bergerak maju, dan itu yang kita sebut kesungguhan.

Terimalah keadaan apa pun yg sedang Anda alami,bekerja-keraslah, dan jadilah eksklusif yang berpengaruh karena tenaga dari rencana2 Anda.

Setiap eksklusif dari kita memiliki kerinduan utk mencapai kualitas eksklusif yg mnjd satu2nya di bidang keahlian/profesi pilihan kita.

Orang bijak mengakui bahwa dirinya tidak selalu baik, tapi selalu ingin perbaiki diri biar menjadi lebih baik lagi.

Jgn mengukur diri Anda dgn apa yg telah Anda capai,Tetapi dgn apa yg seharusnya Anda capai dgn kemampuan anda.

Jgn mengaku diri pintar, krn di atas langit masih ada langit. Jgn mengaku diri bodoh, krn di bwh tanah msh ada tanah.

Jgn menunggu bnyak uang gres hidup tenang, tapi hiduplah dngn tenang. Percayalah,bukan sekadar uang yg datang tapi juga rejeki yg lainnya.

Jgn menimpakan kesalahan diri sendiri kpd org lain krn orng yg tdk mengakui kelemahan dirinya sulit u berhasil.

Jgn mengukur dr Anda dng apa yg tlh Anda Capai,Tetapi dgn apa yg seharusnya Anda capai dng kemampuan Anda.

Jangan habiskan waktumu dengan orang yg salah,jika dia tak menyadari apa yg kau punya untuknya,tinggalkanlah.

Jangan cuma puas jadi penonton dan komentator...Jadilah sutradara dan pemain.

Hidup dan kehidupan yaitu adegan dari semua catatan yang kita alami. mirip apa dan bagaimana kita menorehkannya.

Hidup bukan hanya utk hari ini, esok atau lusa. Tapi hidupmu juga utk menuju kehidupan kelak. Tanamkan kebaikan dlm hidup.

Hidup bukalah wacana menemukan dirimu sendiri.hidup yaitu wacana menciptakan dirimu sendiri.

Hidup bkn tuk ditangisi tp 'tuk disyukuri dan diperjuangkan.. Mulailah dg doa dan senyuman.

Hidup bisa menjatuhkan kita,tapi kita slalu punya pilihan untuk bangun kembali.

Jika apa yg terjadi tidak sesuai dgn keinginan anda Hari ini bersabarlah ,krn Tuhan selalu punya Rahasia, Bagi Hambanya yang Mau Bersabar :D

Jika anda yakin anda bisa, anda pasti bisa karena sukses yaitu hak anda, hak kita, dan hak siapa saja yang mau berjuang.

Jika Anda tidak memulai hari ini dengan senyuman, belum terlambat untuk mencobanya pada hari esok.

Jgn pernah menjadi orang yg munafik dan emosional ,lebih baik anda berperilaku apa adanya & tetap jadi pola yang baik.

Jgn Pernah menyerah,sebab ada daerah & ketika dmn ombak tertinggi pun akan berbalik arah.

Jgn pernah menyombongkan diri dgn mengatakan segala hal yg Anda ketahui,krn dijamin bahannya akan hbs dlm waktu singkat.

Jgn pernah mengalah jikalau kau masih merasa sanggup jgn pernah mengatakan kau tidak mencintainya jikalau kau masih tidak dapat melupakannya.

Jangan pernah iri terhadap apa yg org lain miliki, jadikanlah hal itu sebagai motivasi. :)
Jangan melaksanakan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Apa yang kau lakukan untuk diri sendiri akan terkubur ketika mati.

Lakukan segala sesuatu dengan hati untuk orang lain. Apa yang kau lakukan untuk orang lain akan selalu dikenang.

Sayangi dan hormati kedua orang tuamu. Karena jikalau kau telah hilangan, penyesalanmu tak kan bisa membawa mereka kembali padamu.

Cinta bukanlah mencari orang yang sempurna, tetapi mencari orang yang bisa membuat kita menjadi sempurna.

Jangan selalu menuntut cinta. "Tapi berusahalah memantaskan diri untuk dicintai dan disayangi sepenuh hati"

Langit bukanlah batas impian. Miliki harapan setinggi apapun, dan segera langkahkan kakimu untuk mencapainya.

Jika kita mencintai kebaikan, kita tidak ingin meninggalkan yg baik, dan akan menemukan kebahagiaan ketika bersama yg baik.

Berusahalah melaksanakan hal biasa dengan cara yang luar biasa.

Mulut ada di antara mata dan indera pendengaran biar kita melihat dan mendengar dari dua pihak, dan berbicara tanpa memihak.

Cinta itu hanya sekadar kata, hingga kita membaginya dengan sesama, melalui perkataan dan perbuatan.

Menuntut ilmu yaitu salah satu bentuk ibadah. Tuhan menyayangi orang yang berilmu dan orang yang mau menuntut ilmu.

Ketika kau patah hati, jangan menyerah. Percayalah bahwa cinta sejati itu ada. Mulailah kembali dan bertahan pada yang setia.

Jika senyum yaitu sebuah melodi jiwa maka cinta yaitu anugerah dari hati, karena kau miliki semua itu ketika menghampiriku.

Ketika pasanganmu melaksanakan kesalahan, tak perlu memberitahu semua temanmu, karena bukan mereka yang akan memaafkan, tapi kamu.

Ketika jatuh cinta, berusahalah tuk sedih dan tertawa bersama. Jangan membuatnya terjatuh, jikalau kau tak bermaksud menangkapnya. 

Kata Kata Nasehat Para Khalifah dan Para Ulama 
 yaitu murni serta bersih dari segala kotoran Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017

Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya
-Khalifah Ali bin Abi Talib-

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.
-Khalifah Ali bin Abi Talib-

Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.
-Khalifah Ali bin Abi Talib-

Orang yang terlalu memikirkan tanggapan dari sesuatu keputusan atau tindakan, hingga bila-bilapun dia tidak akan menjadi orang yang berani.
-Khalifah Ali bin Abi Talib-

Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
–Khalifah Ali bin Abi Thalib-

Ketahuilah bahwa sabar, jikalau dipandang dalam permasalahan seseorang yaitu mirip kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jikalau kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.
–Khalifah Ali bin Abi Thalib-

Selemah-lemah insan ialah orang yg tak mau mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yg mensia-siakan sahabat yg telah dicari.
–Khalifah Ali bin Abi Thalib-

Perkataan sahabat yg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi darinenek moyang.
–Khalifah Ali bin Abi Thalib-

Selemah-lemah insan ialah orang yg tak boleh mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yg mensia-siakan sahabat yg telah dicari
–Khalifah Ali bin Abi Thalib-

ABU BAKAR :
1. Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub kerana suatu pemanis dunia, niscaya Tuhan akan murka kepadanya hingga dia melepaskan pemanis itu.
2. Semoga saya menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan.
3. Dia berkata kepada para sahabat,”Sesungguhnya saya telah mengatur urusan kamu, tetapi saya bukanlah org yg paling baik di kalangan kau maka berilah pertolongan kepadaku. Kalau saya bertindak lurus maka ikutilah saya tetapi kalau saya menyeleweng maka betulkan aku!”

UMAR BIN KHATTAB :
1. Jika tidak karena takut dihisab, sesungguhnya saya akan perintahkan membawa seekor kambing, kemudian dipanggang untuk kami di depan pembakar roti.
2. Barangsiapa takut kepada Tuhan SWT nescaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barangsiapa takut pada Allah, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki.
3. Wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di atas tanganku. Wahai Tuhanku, umurku telah lanjut dan kekuatanku telah lemah. Maka genggamkan (matikan) saya untukMu bukan untuk manusia.

SAYIDINA ALI KARAMALLAHU WAJHA :
1. Cukuplah bila saya merasa mulia karena Engkau sebagai Tuhan bagiku dan cukuplah bila saya besar hati bahawa saya menjadi hamba bagiMu. Engkau bagiku sebagaimana yang saya cintai, maka berilah saya taufik
sebagaimana yang Engkau cintai.
2. Hendaklah kau lebih memperhatikan wacana bagaimana amalan itu diterima daripada banyak beramal, kerana sesungguhnya terlalu sedikit amalan yang disertai takwa. Bagaimanakah amalan itu hendak diterima?
3. Janganlah seseorang hamba itu mengharap selain kepada Tuhannya dan janganlah dia takut selain kepada dosanya.
4. Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya.

UMAR BIN AZIZ :
1. Orang yang bertakwa itu dikekang.
2. Sesungguhnya syubhat itu pada yang halal.
3. Kemaafan yang utama itu yaitu ketika berkuasa.

SUFFIAN AS THAURI :
1. Tidak ada ketaatan bagi kedua ibu-bapa pada perkara syubhat.
2. Sesungguhnya seorang lelaki itu berharta bila dia zuhud di dunia, dan sesungguhnya seorang itu yaitu fakir bila dia gemar pada dunia.
3. Menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunat.”

Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu. (Imam Syafi’i)

Jangan hingga ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh, sedang kau tetap lelap dalam tidur. (Lukman Hakim).

Apabila secara kebetulan kau menjadi orang yang dekat dengan penguasa, maka berhati-hatilah kau seakan-akan kau sedang berdiri di atas pedang yang tajam sekali. (Imam Ghozali)

Aku tak suka memakai baju baru, hal itu kulakukan karena saya takut timbul iri hati tetangga-tetanggaku. (Abu Ayub as-Sakhtayani).

Tuhan telah menunjukkan petunjuk kepadaku sehinga saya bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku. (Ali BinAbu Thalib).

Andaikata seseorang mau memikirkan kebesaran Allah, maka ia takkan hingga hati untuk melaksanakan perbuatan perbuatan dosa. (Bisyir)

Sifat rendah hati, yaitu taat dalam mengerjakan kebenaran dan mendapatkan kebenaran itu yang datangnya dari siapapun. (Fudlail bin Iyadl).

Dalam shalatku selama 40 tahun, saya tak pernah lupa mendo’akan guruku yang berjulukan Imam Syafi’i. Itu kulakukan karena saya memperolah ilmu dari Tuhan lewat beliau. (Yahya bin Said al-Qathan).

Orang yang berinfak tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan sia-sia belaka, karena tidak diterima oleh Allah. (Ibnu Ruslan).

Fikiran merupakan sumber dari ilmu, sedang ilmu itu sendiri merupakan sumber amal. (Wahb).

Orang yang mengerti ilmu fikih berarti ia bisa makrifat kepada Tuhan dengan ilmunya menyebabkan ia kenal kepada-Nya. Bahkan dengan ilmunya ia bisa mengajar orang lain hingga pandai. (Syeikh Izzuddin bin Abdussalam).

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu ketika kau sehat atau kaya, karena tipe sobat mirip itu sungguh berbahaya sekali bagi kau dibelakang hari.(Imam Ghozali).

Jika ada musuh yang bisa mendekatkan kau kepada Allah, maka hal itu lebih baik dari pada sobat dekat yang menjauhkan kau dari Allah. (Abul Hasan as-Sadzili).

Orang yang bijak tidak akan terpeleset oleh harta, dan meski terpeleset, ia akan tetap mendapatkan pegangan. (Abdullah bin Abbas).

Berfikir sesaat sungguh lebih mengesankan ketimbang mengerjakan shalat sepanjang malam. (Hasan Bashri).

Hal-hal yang bisa menyebabkan tubuh lemah antara lain sebagai berikut: Banyak makan makanan yang rasanya masam, sering bersedih, banyak minum air tetapi tidak makan sesuatu, serta sering melaksanakan kekerabatan seksual. (Imam Ghazali).

Barang siapa tidak mencintai untuk agama dan membenci untuk agama, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ia tidak memiliki agama. (Abu Abdilah al- Shdiq).

Berhati-hatilah dari berteman dengan : Ulama yang bersikap tak peduli, pecinta pedoman sufi yang kurang pandai serta pemimpin-pemimpin yang lalai. (Sahl bin Abdullah).

Inginkan sesuatu dengan bakat yang kau miliki, dan jangan menginginkan sesuatu sesuai dengan nafsu atau seleramu. (Lukman Hakim).

Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya hendakalah ia mengamalkan ilmunya kepada orang-orang. (Syaikh Abdul Qodir Jailani).

Merenungkan wacana nikmat Tuhan sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama. (Umar bin Abdul Azis).

Teman yang tidak membabantu kesulitan mirip halnya musuh. Tanpa saling membantu maka kekerabatan sobat tak akan lama. Telah kucari sobat sejati dalam setiap masa, akan tetapi usahaku itu siasia belaka. (Imam Syafií).

Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. (Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani).

Barang siapa senang menjadi pemimpin, maka ia tidak akan mendapat kemenagan untuk selama-lamanya. (Fudhail bin Iyadh).

Siapa yang pada hari ini hanya memikirkan dirinya sendiri maka pada esok iapun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Tuhan maka besok ia akan selalu memikirkan Tuhan pula. (Abu Sulaiman).

Bersikap tabah kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik dari pada mencacinya. mencaci lebih baik dari pada memutuskan talisilaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik dari pada bertengkar. (Seorang Ulama).

Tuhan tidak memberi kekuatan terhadap orang-orang alim lewat suatu paksaan, akan tetapi Tuhan menguatkan mereka lewat pintu iman. (Sahl Ibnu Abdullah).

Ketahuilah olehmu, sesungguhnya kebijaksanaan hanya merupakan sesuatu alat untuk mencapai segala sesuatu yang hanya bekerjasama dengan hamba atau manusia, bukan untuk mencapai Allah. (Ibnu Atha).

Jika seseorang mati dalam keadaan punya hutang, padahal orang itu bisa membayarnya ketika masih hidup di dunia, maka kebahagiaannya akan diambil dan diberikan kepadanya dosa orang yang di hutanginya, lalu ia dijebloskan ke neraka. Namun, jikalau memang tidak bisa membayarnya, maka hanya kebaikannya saja yang diambil, lalu diberikan kepada pihak yang dihutangi. sedang dosa si pemberi hutang tidak diberikan kepada orang yang berhutang. (Ibnu Abdusalam).

Jalan yang diajarkan syariát islam yaitu jalan yang paling tepat dalam pengerjaan ibadah kepada Allah. Karena itu bertaqwalah kepada Tuhan dan hendaklah istiqomah dalam mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. (Abdu Khodir jailani).

Hendaklah kau tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. (Lukman Hakim).
Kebahagiaanku jikalau mati sebelum baligh lalu saya dimasukkan kedalam syurga, tidak sebahagia jikalau saya hidup hingga renta dalam keadaan mengenal Tuhan yaitu yang paling bertaqwa, rajin mengerjaklan ibadah serta mendapatkan apa apa yang telah di berikan Tuhan kepadaku. (Ali bin Abu Tholib).

Jika Tuhan bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja, akan tetapi jikalau Tuhan sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa dibutuhkan olehmu? (Hasan al Banna).

Barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti ia tidak punya agama, barang siapa yang semangatnya tidak berkobar-kobar jikalau agama Islam ditimpa suatu bencana, maka Islam tidak butuh kepada mereka. (Imam al-Ghazali).

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jikalau tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya. (Sufyan ats-Tsauri).

Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada Tuhan yaitu ilmu yang paling baik. (Ibnu Athaillah as-Sakandari).

Bekerjalah untuk keperluan makanmu. Sedang yang paling baik bagi kau yaitu bangun di tengah malam dan berpuasa di siang hari. (Ibrahim bin Adham).

Jalan apa saja yang ditempuh seseorang dalam mengerjakan ibadah yaitu sesaat kecuali jalan yang ditempuh oleh Muhammad SAW. Dalam pada itu, siapapun yang tidak mengikuti petunjuk kitab suci Al-Qurán dan hadits nabi, maka janganlah ia mengikuti pendapatku. Hal itu karena pendapatku berasal dari Qurán –Hadits. (Imam al-Junaid).

Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan telah menjamin rezekinya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah. (Hasanal-Bashri).

Dzikir mirip halnya jiwa dari semua amal, sedang keutamaan dan kelebihan dzikir tidak bisa dibatasi. (AL-Qusyairi).

Orang-orang yang tidak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka tidak akan mendapat kebanggaan dari orang banyak. (Imam al-Ghazali).


Barang siapa tidak meghargai nikmat, maka nikmat itu akan diambil dalam keadaan ia tidak mengetahuinya. (Siriy Assaqathi).

Mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum syara’ berarti menuju jalan kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan hendaklah kau merasa takut jikalau kau berpisah dengan orang-orang yang jago di bidang agama. (Syaikh Abdul Qadir Jailani).

Saya merasa heran kepada orang-orang yang mengerjakan shalat subuh setelah matahari terbit. Lalu bagaimana mereka diberi rezeki. (Ulama Shalaf).

Para pembuat peti jenasah menerka bahwa tidak ada yang lebih busuk melebihi mayit orang-orang yang beriman. Bahkan diterangkan oleh Tuhan : Perut ulama jahat sungguh lebih busuk baunya dari itu. (Al-Auzaí).

Orang yang hanya sehari-harinya hanya sibuk mencari uang untuk kesejahteraan keluarganya, maka mustahil ia mendapat ilmu pengetahuan. (Imam Syafií).

Manisnya darul abadi mustahil diraih oleh orang-orang yang suka terkenal di mata manusia. (Bisyir).

Dengan pengalaman akan bertambah ilmu pengetahuannya, dengan berdzikir menyebabkan bertambah rasa cinta dan dengan berfikir akan menambah rasa taqwa kepada Allah. (Hatim).

Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan saya tidak akan mencari jikalau untuk selain Allah. (Imam al-Ghazali).

Berfikir merupakan cermin untuk melihat apa-apa yang baik dan yang buruk pada dirimu. (Fudhail).

Ketahuilah bahwa satu majelis ilmu bisa menghapus dosa 70 majelis yang tidak ada gunanya. (Atha’bin Yassar).

Kulupakan dadaku dan kubelenggu penyakit tamakku, karena saya sadar bahwa sifat tamak bisa melahirkan kehinaan. (Imam Syafií).

Biasakan hatimu untuk bertafakur dan biasakan matamu dengan sering menangis. (AbuSulaiman ad-Darani).

Setiap insan hendaknya memperhatikan waktu dan sekaligus mengutamakannya. (Umar bin Utsman al-Maliky).

Apabila kau melihat seseorang sedang memanjatkan doá kepada Allah, tetapi disisi lain perbuatannya tidak sesuai dengan hukum syara’, maka jauhilah orang itu. (Abdul Qasim an-Nawwawi).

Kuakui bahwa dosaku banyak sekali. Tapi, saya sadar, sesungguhnya rahmat Tuhan lebih luas dan lebih besar dari dosa-dosaku. (Abu Nawas).

Jika kau berhadapan dengan gurumu, sesungguhnya secara hakikat kau sedang berhadapan dengan rasul. Sadar akan hal itu, maka hormatilah gurumu. (Sebagian Ulama).

Setiap kau yaitu pemimpin, yaitu : Pemimpin terhadap diri dan keluarganya, pemimpin terhadap masyarakat dan bangsanya.( Mousthafaal-Gholayaini).

Pengkhianatan yang paling besar yaitu pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. (Ali bin Abu Thalib).

Berteman dengan orang yang kurang pandai yang tidak mengikuti usul hawa nafsunya sungguh lebih baik bagi kau ketimbang berteman dengan orang alim tapi suka terhadap nafsuya. (Ibnu Athaillah as-Sakandari).

Siapa takut kepada Allah, maka tidak hidup marahnya, Siapa yang bertaqwa kepada-Nya, niscaya tidak mengerjakan sesukanya. (Umar bin Khathhab).

karena saya merasa aib jikalau mengaku sebagai umatnya padahal hidupku penuh dengan perbuatan dosa. (Muhammad Iqbal).

Hendaklah kau menjauhi keramaian orang banyak atau berúzlah,. Katakan demikian, karena orang banyak bisa
menyebabkan kau berpaling dari Tuhan serta mendorong kau untuk berbuat dosa. (Sayyid Bakri al-Maliki).

Yang disebut orang sufi, yaitu orang yang hatinya bersih dan selalu mengingat Allah. (Basyar bin al-Harits).

Tidak ada suatu kebahagiaan bagi ornag-orang muslim setelah mereka memeluk Islam, mirip kebahagiaan mereka ketika itu. (Anas r.a.).

Telah kurangkum pendapat 70 orang shiddiqin. Mereka sebagaian besar berpendapat bahwa banyak minum bisa menyebabkan banyak tidur. (Ibrahim bin Khawwas).

Aku tidak pernah melihat orang yang berakal, melainkan kutemukan dia takut kepada mati dan merasa susah dengannya. (Hasan).

Aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan saya lebih senang jikalau ia berpendapat salah. (Imam Syafií).

Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan, maka tidak ada sebuah kebahagiaanpun baginya di sis Allah. (Adh-Dhahhak).

Orang yang cinta kepada Tuhan akan minum dari gelas kecintaan dan bumi menjadi sempit baginya. Ya, dia mengenal Tuhan dengan penuh ma’rifat kepada-Nya, karam di samudra rindu kepada-Nya dan merasa asyik bermunajat kepada-Nya. (Asy-Syubali).

Aku suka mendoákan saudara-saudaraku sebanyak 70 orang, dan nama-nama mereka kusebut satu persatu dalam panjatan doáku itu. (Abu Darba).

Setiap insan mempunyai orang yang dicintai dan yang dibenci. Tapi bagimu, jikalau ada maka berkumpullah kau dengan orang-orang yang bertaqwa. (Imam Syafií).

Orang orang terdahulu jikalau pergi kerumah gurunya, maka mereka senantiasa memberi sesuatu untuk minta berkah. Bahkan mereka selalu menyenandungkan doá mirip ini: wahai Allah!”Ampunilah semua kesalahan guruku terhadapku, dan jangan sekalai-kali engkau menghilangkan berkah ilmunya untukku. (Sebagaian Ulama).

Jika saya mandapat ampunan dari Allah, maka hal itu merupakan rahmat yang sangat besar dari-Nya. Tetapi, jikalau sebaliknya, maka saya tidak akan bisa berbuat apapun. (Abu Nawas).

Pangkal dari seluruh kebaikan di dunia maupun di darul abadi yaitu taqwa kepada Allah. (Abu Sulaiman Addarani).
Orang yang ma’rifat kepada Allah, maka ia terikat dengan cintannya, hatinya bisa melihat dan amal ibadahnya selalu bertambah banyak kepada-Nya. (Dzinnun al-Mishry).

Siapa yang memenuhi hatinya dengan kewaspadaan dan keikhlasan, maka Tuhan akan menghiasi badannya sebagai pembela agama dan mengakibatkan hadits sebagai pedoman hidup.
Yang disebut dengan teguh hati yaitu memegang dengan sungguh-sungguh apa-apa yang dibutuhkan oleh kau dan membuang yang selain itu. (Aktssam bin Shaifi).

Orang yang terkaya yaitu orang yang mendapatkan pembagian Tuhan dengan rasa senang. (Ali bin Husein).
Kerjakan apa saja yang telah menjadi hak dan kewajibanmu, karena kebahagiaan hidupmu terletak di situ. (Musthafa al-Gholayani).

Ada dua hal tidak tertandingi kejelekannya, yaitu: Berbuat syirik dan membuat rugi umat Islam. Begitu pula, terdapat dua perkara yang tidak tertandingi kebaikannya, ialah : Beriman kepada Allah, serta memberi manfaat kepada umat Islam. (Kanjeng Nabi).

Pedagang yang berhati lemah takkan pernah untung ataupun rugi. Malah ia rugi. Ya, seseorang harus menyalakan api supaya memperoleh cahaya. (Jalaludin Rumi).

Aku membaca sebagian kitab kuno, yang kandungannya ialah : Bahwasannya sebagian hal yang dipercepat siksaannya dan tak dapat ditunda yaitu amanat itu dikhianati , kebaikan ditutupi, keluarga diputuskan dan meninds manusia. (Kholid ar-Robaí).

Memerintah atau mengawasi diri sendiri jauh lebih sulit dan lebih baik dari pada memerintah dan mengawasi sesuatu negeri. (Ibrahim bin Adham).

Ciri-ciri ulama darul abadi antara lain: dia sangat berhati-hati dalam memberi fatwa, bahkan bersikeras untuk tidak bertaqwa sama sekali. Apabila ditanya oleh orang wacana segala sesuatu yang diketahui baik yang bersumber dari Al Qurán, hadits, ijma’dan kiyas, maka ia menjelaskan sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, jikalau ia tidak mengetahui secara pasti, maka dengan jujur ia berkata : saya tidak tahu. (Imam al-Ghazali).

Hati-hatilah terhadap senda gurau, karena tidak sedikit ancaman yang terdapat didalamnya. Berapa banyak senda gurau anatara dua sahabat yang berakhir pada perkelahian.
Dunia yaitu perniagaan, pasarnya ialah menyendiri, modalnya yaitu taqwa, dan labanya yaitu surga. (Aku Sulaiman ad-Darani).

Kehidupan seorang mukmin mirip matahari, terbenam di suatu wilayah untuk terbit di wilayah lainnya. Dia selalu bersinar dan hidup serta tak pernah terbenam selamanya. (Muhammad Iqbal).

Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhilah kepada perintah-Nya dan larikanlah dirimu dari larangan-Nya, supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kau harus berjuang melawannya dan jangan mengalah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. (Syeikh Abdul QadirJailani).

Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan yaitu sopan santun ular. Kebajikan yang dibalas dengan kejahatan yaitu sopan santun buaya. kebajikan yang dibalas dengan kebajikan yaitu sopan santun anjing. Kejahatan yang dibalas dengan kebajikan itulah sopan santun manusia. (Nasirin).

Saya tidak besar hati dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan sebagaimana saya tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. (Harun Al Rasyid)

Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jikalau dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jikalau dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib ra)

Setiap orang di dunia ini yaitu seorang tamu, dan uangnya yaitu pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. (Ibnu Mas’ud)

Niat yaitu ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jikalau niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. (Imam An Nawawi)

Memohonlah kepada Tuhan supaya memperbaiki hati dan niatmu, karena tidak ada sesuatu yang paling berat untuk kau obati selain keduanya. Ketika hatimu sedang menghadap (Allah) maka seketika mungkin untuk berpaling, maka ketika menghadap itulah engkau harus merampasnya supaya tidak berpaling. (Uwais al Qarni/ Bahjatul Majalis, Ibnu Abdil Barr)

Sesungguhnya apabila tubuh sakit maka makan dan minum sulit untuk tertelan, istirahat dan tidur juga tidak nyaman. Demikian pula hati apabila telah terbelenggu dengan cinta dunia maka nasehat susah untuk memasukinya. (Malik bin Dinar/Hilyatul Auliyaa’)

Tuhan SWT memerintahkan kita untuk mau berpikir wacana penciptaan-Nya yang begitu menakjubkan, rumit, dan kompleks. Namun semua itu telah Tuhan SWT tundukan untuk kita. Ini sebagai tanda bahwa insan memiliki kemampuan (dari Allah) untuk menundukan apa yang ada di langit dan di bumi. (MI)

Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Tuhan yaitu khasyah, Menuntutnya yaitu ibadah, mempelajarinya yaitu Tasbih, mencarinya yaitu Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui yaitu Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya yaitu Taqarrub. Ilmu yaitu sobat dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian. (Muadz bin Jabal ra)

Janganlah kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. (Syeikh Ibnu Athaillah As-Sakandar)

Aku tahu rizkiku tidak dimakan orang lain, karenanya hatiku tenang. Aku tahu amalan-amalanku tidak mungkin dilakukan orang lain, maka saya sibukkan diriku dengan beramal. Aku tahu Tuhan selalu melihatku,karenanya saya aib bila Tuhan mendapatiku melaksanakan maksiat. Aku tahu kematian menantiku, maka saya persiapkan bekal tuk berjumpa dengan Rabb-ku. (Hasan Al-Basri)

Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang mau melakukannya, namun kebenaran yaitu apa saja yang mencocoki Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. (Anisya LM)

Bahaya kepandaian yaitu berbuat sekehendak hati. Bahaya keberanian yaitu melampaui batas. Bahaya toleransi yaitu menyebut-nyebut kebaikannya. Bahaya kecantikan yaitu sombong. Bahaya ucapan yaitu dusta. Bahaya ilmu yaitu lupa. Bahaya pemurah yaitu berlebih-lebihan (Tengku Abdul Wahab)

Ketahuilah bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang terluang, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jikalau engkau punya peran selesaikanlah segera” (Hasan Al-Banna)
 
Demikinlah informasi yang dapat admin berikan mengenai Kata Kata Nasehat pada kesempatan Kali Ini... Semoga bermanfaat dan Menjadi Motivasi,Inspirasi, Referensi bagi sahabat semua yang sedang membutuhkan.
Baca Juga : 
Kata Kata BijakKata Kata

0 Response to "Kumpulan Kata Kata Nasehat Penuh Pelajaran Lengkap Terbaru 2017"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel